מדיניות פרטיות של רפאל חביב סוכן ביטוח פנסיוני

אני מחויב לשמירה על סודיות של הפרטים האישיים של לקוחותיי מתוקף תפקידי כסוכן ביטוח פנסיוני. הפרטים נשמרים תחת תוכנות מוצפנות ומגובים במערכות ענן.

אני מתחייב לא להעביר את הפרטים האישיים של הלקוחות לצד שלישי כלשהו, למעט לצורך טיפול בענייניהם הפנסיוניים, הביטוחיים והפיננסים.

לקוח שמשאיר פרטים באתר, מאפשר לי לפנות אליו לצורך הצעות בתחום הפנסיה הפיננסים וביטוחי הפרט.

איסוף נתונים פנסיוניים וביטוחיים עדכניים לגבי לקוח, לא יכולים להיעשות ע"י פניה באתר, אלא מחויבים בחתימה על ייפוי כוח פרטני, והעברת צילום תעודת זהות עדכני, כפי שדורש הפיקוח על הביטוח.

לאחר שנתחתם ייפוי כוח, הנתונים (קבצי מסלקה פנסיונית ופוליסות ביטוח מהחברות השונות), נשמרים במאגרי המידע שלי, לצורך הפקת הצעות, ניתוח תיק וטיפול בפוליסות ובמוצרים הפנסיוניים.

לקוח המעביר לי נתונים פיננסיים – הרכב תיק השקעות/ פקדונות/ מצב חשבון בנק, לצורך מתן הצעה להשקעות פיננסיות – פוליסת חסכון או קופת גמל להשקעה, הנתונים נשמרים במאגרי המידע המוצפנים שלי ואני מתחייב לא לעשות בהם שימוש, למעט מתן הצעות אלטרנטיביות למוצרי השקעה.

לקוח המעביר נתונים כספיים – דו"חות רווח והפסד, תלושי שכר, דו"חות וכו', הנתונים נשמרים במאגרי המידע המוצפנים שלי ואני מתחייב לא לעשות בהם שימוש למעט המלצות לגבי כדאיות הפקדה למוצרים פנסיוניים.

יש לי גישה למערכות חברות הביטוח והגופים הפיננסיים ולכן לקוח שאני משמש סוכן שלו באותה החברה, יש לי גישה לנתוניו האישיים ונתוני המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים, לגביהם אני מיופה כוח.

לקוח המעוניין לקבל הצעה לביטוח נסיעות לחו"ל, הפרטים מועברים לחברת "פאספורטכארד" לצורך הפקת הצעה. קיימת אפשרות לרכישה דיגיטלית, באמצעות קישור הקיים באתר ואז הפרטים המוקלדים ע"י הלקוח, מועברים לפספורטכארד.