fbpx

פנסיה

קרן פנסיה חדשה

החיסכון הפנסיוני הנפוץ ביותר לגיל הפרישה. לרובנו המוחלט, זה גם החיסכון הנכון ביותר, ממספר סיבות, אותן נסקור במאמר זה. שמה המקצועי הוא "קופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח".

השיטה הקיימת בישראל היום לחסכון לעת פרישה היא פנסיה צוברת, כלומר קיים "כד פנסיוני" שעלינו למלא בכמה שיותר כסף, עד גיל היציאה לגמלאות. ככל שסכום הכסף שחסכנו יהיה גדול יותר, הקצבה החודשית –שנקבל, תהיה גבוהה יותר. בעבר היו פנסיות בשיטת הזכויות: פנסיה תקציבית וקרנות וותיקות. אך התקציביות סגורות החל משנת 2004 למצטרפים חדשים והותיקות ממארס של שנת 1995 ולכן, לא נעסוק בהן במאמר זה.

לכל חברות הביטוח יש כיום חברות פנסיה תחתיהן, אך חשוב לציין שבמקרה זה, הן מנהלות את הכסף של החוסכים בלבד תמורת דמי ניהול. הקרנות פועלות בהתאם לתקנון ובניגוד לחיסכון ביטוחי- ביטוח מנהלים/ תגמולים לעצמאים, לא מדובר בחוזה בין החוסך לחברת הביטוח. החוסך נקרא "עמית". הדבר מהווה יתרון בכל הקשור לביטוח למקרה נכות או מוות, שהנם זולים משמעותית בחסכון הפנסיוני, ביחס לאלטרנטיבות אחרות, זאת מאחר שהחברה המנהלת לא מרוויחה מהביטוח, אלא רק מדמי הניהול.

פנסיה

מאפיינים מרכזיים של קרן הפנסיה החדשה:

 1. מסלול השקעה ניתן לבחירה ע"י החוסך, ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, כלומר המסלול מכיל אחוז גבוה יותר של חשיפה מנייתית, פוטנציאל הרווח עולה, אך גם התנודתיות. כיום מסלולי ברירת המחדל מותאמים אוטומטית לגיל החוסך, אלא אם בחר אחרת.
 2. עלויות ניהול מקסימליות של 6% מכל הפקדה ו-0.5% מהצבירה בקרן הפנסיה. עלויות הניתנות בקלות להפחתה משמעותית, ככל שהקרן פעילה, כלומר יש הפקדות שוטפות גבוהות יותר. סוכן ביטוח פנסיוני יוכל לדאוג עבורכם לעלויות אטרקטיביות.
 3. כוללת באופן מובנה כיסוי למקרה נכות או מוות. לאדם שיש שארים כלומר בת/ בן זוג ו/או ילדים עד גיל 21 לא יכול לוותר על כיסוי עבורם, ניתן להפחית עפ"י בחירה, את הכיסוי למוות או נכות.
 4. קרן הפנסיה המקיפה מסובסדת ע"י המדינה, מבין הכספים שהקרן מנהלת יש אגרות חוב מסובסדות ע"י המדינה, בריבית גבוהה במיוחד – 4.86% בתוספת הצמדה למדד. לכן, ההפקדה החודשית לחוסך מוגבלת ל-4,326 שקלים בחודש. חוסך שיפקיד סכום חודשי גבוה מכך, ההפקדה "תגלוש" לקרן משלימה המנוהלת ע"י אותה החברה, עם מאפיינים דומים, אך ללא אגרות חוב מיועדות.
 5. הכיסויים הביטוחיים נרכשים רק מתוך רכיב התגמולים ולא מהפיצויים. כך, שבעת עזיבת עבודה ניתן למשוך את הפיצויים הצבורים בקרן, בלי לפגוע ברצף הביטוחי. עם זאת, הפיצויים מהווים חלק מהצבירה בקרן ולכן משיכתם תקטין בוודאות את הקצבה העתידית. יש להביא בחשבון שבעת משיכת הפיצויים, אנחנו גם מוותרים על הרווחים העתידיים שיווצרו מהם בחסכון לגיל פרישה.
 6. ניתן להתנייד באופן חופשי בין החברות השונות. במקרה של ניוד עוברת כל הצבירה וגם הוותק. ניתן גם לנייד מוצרים אחרים – ביטוח מנהלים/ תגמולים לעצמאים וקופת גמל לקרן פנסיה. עם זאת, הקרנות החדשות החלו לפעול בינואר 1995 ולכן לא ניתן לנייד כספים שנחסכו לפני מועד זה. כמו כן, הפקדות חודשיות שמעל התקרה החודשית שהייתה לאותה השנה לא יתקבלו בקרן המקיפה (בגלל הסבסוד – אג"ח מיועדות) ויגלשו לקרן המשלימה.
 7. אין כיסוי במשך 5 שנים למחלות קודמות טרם הצטרפות לקרן. תקופה זו נקראת "תקופת אכשרה". עם זאת, למי שהצטרף לקרן ומילא הצהרת בריאות (יש מקרים של פטור מהצהרת בריאות), הצהיר על בעיה רפואית מסוימת והיא מוחרגת בקרן הפנסיה, לא יהיה כיסוי לבעיה זאת, גם לאחר 5 שנים.
 8. ניתן לרכוש ביטוח פרטי משלים לחסכון הפנסיוני – מטריה ביטוחית, המטריה יכולה לכלול ביטול תקופת אכשרה, כיסוי לעיסוק ספציפי במקרה אובדן כושר עבודה וביטול קיזוז תשלומי ביטוח לאומי, במקרה של אובדן כושר עבודה.
 9. קרן פנסיה יכולה לקבל הפקדות ממספר מקורות – כלומר הפקדה ממספר מקומות עבודה או הפקדה ממקום עבודה וגם הפקדה עצמאית.
 10. מקדם הפרישה לפיו מחושבת הקצבה אינו מובטח, אך בתקנון קרן הפנסיה מופיע מקדם צפוי לפי גיל הפרישה המתוכנן, כך שניתן להעריך בסבירות גבוהה את הקצבה הצפויה לפי קצב החיסכון הנוכחי.
 11. אין גיל פרישה מוגדר בקרן פנסיה. החוסך מחליט מגיל 60 ואילך מתי ממיר את צבירתו לקצבה. ככל שגיל הפרישה יהיה מאוחר יותר, הקצבה תהיה גבוהה יותר, על אותה הצבירה. תשלום הקצבה הוא לכל החיים ובהתאם למסלול הנרכש, גם לשארי החוסך לאחר מותו.
 12. ניתן לקבל במקרים רבים הלוואה אטרקטיבית מאוד על חשבון כספי התגמולים הצבורים בחסכון הפנסיוני.

אז כמה מפקידים?

שכיר – תגמולי מעביד: בין 6.5% ל-7.5%. תגמולי עובד בין 6% ל-7%. פיצויים בין 6% ל-8.33%. הכרה לצרכי מס בכפוף לתקרות. בכל מקרה, כדאי לבצע תכנון פרטני, ביחוד למי שהכנסתו גבוהה או המעסיק לא מפריש לו על מלוא הכנסתו.

עצמאי: יכול להפקיד עד 16.5% מהכנסתו לטובת החיסכון הפנסיוני בכפוף לתקרה שנתית של 208,800 לצורך הטבות מס. עם זאת, אין הגבלה להפקדה עצמאית ומי שהכנסתו גבוהה מכך, צריך להפקיד בהתאם, גם כדי לחסוך לגיל פרישה בהתאם להכנסתו וגם כדי לבטח עצמו למקרה מוות או נכות.

שכיר בעל שליטה: אחוזי הפקדה כמו שכיר, עם זאת, ההכרה לצרכי מס ברכיב הפיצויים היא שונה ולכן כדאי לבצע תכנון פרטני.

סוכן ביטוח פנסיוני מבצע תכנון פרטני לפי הצרכים של החוסך והסטאטוס שלו. בשנים האחרונות הצטרפו לשוק קרנות פנסיה ברירת מחדל, בדמי ניהול אטרקטיביים לכל חוסך. קרנות אלה יכולות להתאים לחוסכים מסוימים, עם זאת יש לזכור שדמי ניהול אינם הפרמטר היחידי שנבחן בבחירת חסכון פנסיוני. מאחר שקיים גם אלמנט ביטוחי בחיסכון הפנסיוני, גודל הקרן וניסיון החברה בטיפול בתביעות, הוא פרמטר משמעותי מאוד.

לסיכום, קרן הפנסיה היא החיסכון שיבטיח את יכולתנו להזדקן בכבוד וכן תגן עלינו במצב של נכות ועל משפחתנו במצב של מוות. בדקו שהקרן תואמת לצרכים שלכם ואם אין לכם עדיין, השאלה למה? יש לכם חיסכון פנסיוני באפיק אחר? כדאי לבחון אותו ולערוך בדיקת פנסיה וביטוחים. אין לכם בכלל חיסכון לעת פרישה, התחילו לחסוך בהקדם!

הטבות מס פנסיה לעצמאים
פנסיה
הטבות מס פנסיה לעצמאים

מידע לגבי הטבות מס פנסיה לעצמאים – המדריך המלא המדריך על הטבות מס פנסיה לעצמאים נכתב על ידי עבור כל העצמאים ובעלי העסקים שרוצים (וצריכים)

קרא עוד »
בדיקת ביטוחים כפולים
פנסיה
פנסיה חובה לעצמאים מינימום

פנסיה חובה לעצמאים מינימום או מקסימום? זו השאלה! חוק פנסיה חובה לעצמאים מינימום מחייבות מכל אדם להפקיד את המינימום בהתאם לשכר הממוצע במשק. כאשר מתחילים

קרא עוד »
קופת גמל ופנסיה לעצמאים
פנסיה
קופת גמל ופנסיה לעצמאים

קופת גמל ופנסיה לעצמאים – עובדים עצמאיים חייבים לדאוג לעצמם אתם כבר בטח יודעים שלשרוד כעצמאי בשוק של היום זוהי משימה קשה ביותר. התחרות בעולם

קרא עוד »
פנסיה חובה לעצמאים כמה להפקיד
בדיקת ביטוחים
בדיקת ביטוחים ופנסיה

בדיקת ביטוחים ופנסיה – המדריך המלא מהי בדיקת ביטוחים? רובנו עוברים במשך חיינו בין כמה עבודות או מעסיקים – מי פחות ומי יותר. המעבר הזה

קרא עוד »
חיפוש ביטוחים על שמי עם הר הביטוח
פנסיה
ביטוח פנסיוני לעצמאים

חובת ביטוח פנסיוני לעצמאים – כל מה שחשוב לדעת אם יש ברשותך עסק עצמאי ויש לך התלבטות בין מסלולי הפנסיה השונים, המידע שלהלן על ביטוח

קרא עוד »
בדיקת ביטוחים כפולים
פנסיה
פנסיה חובה לעצמאים

פנסיה חובה לעצמאים – המדריך המלא מהו חוק פנסיה חובה לעצמאים ? מה המטרה בחוק זה ואלו השלכות יש לו? מהן האפשרויות העומדות בפני בעל

קרא עוד »